Hravatski Magyar Home Email
Ekopolitika i smjernice

HODI AQUA d.o.o. osjetivši i prepoznavši značaj održivog razvoja i odgovornosti prema okolišu osnovnim ciljem smatra da sa svjesnim ekološkim ponašanjem daje svoj doprinos rješavanju ekoloških problema odnosno poboljšanju u stanju prirode.
 
Tvrtka je čvrsto uvjerena:
 
 • da svoju djelatnost vrši na način da u vidu ima aspekte zaštite okoliša
 • preventivno se odnosi prema zagađivanju okoliša i ekonomično koristi izvore energije
 • stalno kontrolira i popravlja utjecaj na okoliš.

U postizanju ciljeva društvo:
 
 • svoje odluke donosi imajući u vidu aspekte zaštite okoliša,
 • smanjuje zagađivanje zraka od strane voznog parka
 • u prvi plan stavlja uporabu tehnologija s malo otpada i rekultivaciju,
 • trudi se da koristi što manje energije, da ekološki svjesno bira proizvode, da na radnom mjestu stvori optimalne, zdrave uvjete,
 • kolege stimulira na ekološko razmišljanje i sprovođenje politike zaštite okoliša
 • modernizira i usavršava tehnologije koje nudi kroz svoju uslugu,
 • pridržava se domaćim i unijskim ekološkim propisima.
 
 Ekološki svjesno djeluje, i na to stimulira svoje poslovne partnere:  
 
 • i od dobavljača zahtijeva ekološki svjesno razmišljanje
 • u vezi je sa tvrtkama za rješavanje određenih situacija, koje raspolažu s odgovarajućim dozvolama,
 • surađuje s vlastima,
 • poboljšanjem svojih usluga jača konkurentnost
 
U Sumartonu, 26.10.2010.
 
Joška Hodoš
direktor

 
Környezetvédelem Környezetvédelem Környezetvédelem