Home Email
Környezetpolitika és irányelvek

A HODI AQUA Kft. a fenntartható fejlődés fontosságát, valamint a környezet állapotáért viselt felelősségét felismerve és átérezve alapvető céljának tekinti, hogy környezettudatos magatartásával hozzájáruljon a globális környezetvédelmi problémák megoldásához, valamint a környezet állapotának a javulásához.
 
Szilárd elhatározása, hogy:
 
 • tevékenységét a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével végzi
 • a környezetszennyezést megelőzi az erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodik
 • a környezetre gyakorolt hatását folyamatosan ellenőrzi és javítja.

E célok elérése érdekében a társaság:
 
 • döntéseit a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével hozza meg,
 • csökkenti a járművei által okozott levegőszennyezést
 • hulladékszegény technológiák alkalmazását, az újrahasznosítást helyezi előtérbe,
 • gondot fordít az energiatakarékosságra, a termékek környezettudatos kiválasztására,  az igényes munkahelyi környezet,  egészségügyi feltételek kialakítására,
 • a munkatársait ösztönzi a környezetpolitika megvalósításában
 • a szolgáltatásai során alkalmazott technológiákat  korszerűsíti,
 • betartja a  hatályos hazai, ill. EU-s környezetvédelmi jogszabályokat.
 
 Környezettudatosan működik, üzleti partnereit is erre ösztönzi.  
 
 • beszállítóitól is elvárja a környezettudatos magatartást
 • megfelelő engedéllyel rendelkező ártalmatlanító vállalatokkal áll kapcsolatban,
 • együttműködik a hatóságokkal,
 • szolgáltatásának javításával növeli a cég versenyképességét
 
Kelt: Tótszentmárton, 2010-10-26
 
Hódos József
ügyvezető

 
Környezetvédelem Környezetvédelem Környezetvédelem